Blog

Každý pracovní den po sedmé ráno usedám na stanici metra Prosek do červené sedačky a odjíždím do práce. Vytahuji Bibli se slovy: „Mluv, Pane, Tvá služebnice naslouchá“ a čtu. Bůh mluví, já naslouchám, a také se ptám, jsem zmatená i povzbuzená, prosím a děkuji, zlobím se a odpouštím. Vše zapisuji, ať nezapomenu, co On mi řekl. Po půl hodině vysedám na Budějovické. A den může začít…
Cesta hrdinky

Etapa 1. Výchozí bod

Foto: Gosia Procházka Uvědomuje si hrdinka, že je hrdinkou? Toť otázka. Záleží na tom, na jaké etapě své cesty se zrovna nachází. Může to být holka z malého městečka, kde se život od vždycky ubíral stejným směrem. Nějaká Maruška, která se…
Gosia
16. 5. 2018
Cesta hrdinky

Etapa 2. Povolání

Foto: Gosia ProcházkaNejsložitější vlastností povolání je jeho neurčitost a pocit nejistoty, kterou vzbuzuje. Jakoby se pod tebou zatřásla zem. Sice na ní stojíš pevně nohama, ale najednou vnímáš, jak se zem chvěje a nějaká mohutná, neviditelná síla způsobuje, že ty…
Gosia
3. 8. 2018
Cesta hrdinky

Etapa 3. Pochybnosti

Foto: Gosia ProcházkaKrystalizace povolání je proces. Může trvat několik okamžiků nebo několik let. V určité fázi se začneš cítit jako před porodem. Všechny ty myšlenky, které byly ze začátku velmi nejasné a neurčité, jakoby v embryonální podobě, začínají nabírat konkrétní tvary.…
Gosia
3. 8. 2018
O lásce

Láska je cesta

Foto: Susanne Pälmer, Pixabay.comA ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. 1. Korintským 12,31 Aha, tak tohohle verše jsem si nikdy předtím nevšimla. To je tak, když čtu biblické verše bez kontextu. Chvalozpěv lásky – kdo ho nezná? Láska je trpělivá,…
Gosia
31. 7. 2019
O lásce

Láska je divoká

Foto: Gloria Williams, Pixabay.comProto ti říkám: Je jí odpuštěno hodně hříchů, protože hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. Lukáš 7,47 Taková prazvláštní situace: probíhá večírek, spousta jídla, vybraná společnost. Ti nejdůležitější, co něco znamenají, mezi sebe pozvali Ježíše.…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska je bezpodmínečná

Foto: Jon Tyson, Unsplash.comOtec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Lukáš 15, 20 Jeden táta měl dva syny. Staršího Tímu a mladšího Matýska. Ten mladší za nim jednoho dne…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska je dobrotivá

Foto: Denise Johnson, Unsplash.comDobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré. Lukáš 6,45 Ježíši, Ty jsi Bohem paradoxů. Učíš, jak otvírat dlaň a dávat těm, od kterých se nikdy nedočkám vděku ani nedostanu nic na oplátku. Dávat těm, kteří mě…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska je nedokonalá

Zdjęcie: Tyler Nix, Unsplash.com„Šimone, synu Janův, miluješ mě více než tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“ Jan 21,15 To je tedy velmi, velmi zajímavé, jak líčí Jan poslední Ježíšova setkání…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska je spravedlivá

Foto: TheUjulala, Unsplash.comZákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Římanům 7,12 Hospodine, Tvůj zákon je svatý, spravedlivý a dobrý, protože takový jsi Ty. Ty jsi svatý, spravedlivý a dobrý Bůh. A zákon je pouze odrazem Tvé podstaty,…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska je trpělivá

Foto: Soňa SílováLáska je trpělivá. 1. Korinstkým 13,1 Pokud někdo opravdu miloval trpělivou láskou, pak jsi to byl Ty, Ježíši. A to dokonce takového Petra. Nebo zejména Petra. Petr byl totiž případ pro asistenta. Všechno mu bylo potřeba zopakovat třikrát.…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska nezávidí

Foto: Tim Mossholder, Unsplash.comLáska nezávidí. 1. Korintským 13, 4 V Ježíšově rodokmenu zaznamenaném evangelistou Matoušem jsou zapsána jména pěti žen. Pouze jedna z nich byla panna Marie vychovaná podle náboženské tradice, pocházející z vyvoleného národa. Ostatní byly pohanky, prostitutky, několikrát vdané, a…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska se nevychloubá

Foto: Guillaume Lorain, Unsplash.comLáska se nevychloubá. 1. Korintským 13,4 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se…
Gosia
1. 8. 2019
O lásce

Láska se nepovyšuje

Foto: jchizhe, Adobe StockLáska se nepovyšuje. 1. Korinstkým 13, 4 Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil…
Gosia
2. 10. 2019
Cesta hrdinky

Překážky

Foto: Sergey Nivens, Adobe StockStalo se, že jednoho dne vstoupil do lodi se svými učedníky a řekl jim: „Přeplavme se na druhou stranu jezera.“ A vypluli. Zatímco se plavili, usnul. Lukáš 8, 22-23 Proto i my vytrvejme v běhu s pohledem…
Gosia
23. 1. 2020
O lásce

Láska je zranitelná

Foto: Fotoschlick, Adobe StockKdyž se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: „Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte…
Gosia
21. 3. 2020
O lásce

Láska nikdy neskončí

Foto: Tomsickova, Adobe StockLáska nikdy neskončí. 1. Korintským 13,8 Nedávno mi přistál ve schránce leták jistého nejmenovaného obchodního řetězce. Na první stránce šťastný muž doluje megalžící z XXL kelímku krémový jogurt. To vše v zalité sluncem zahradě plné nádherných květin…
Gosia
11. 5. 2020