O miłości

Miłość jest sprawiedliwa

Przez 1. 8. 2019 Bez komentarza

Foto: TheUjulala, Unsplash.com

Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie..
List do Rzymian 7,12

Panie, twoje prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre, bo taki jesteś Ty. Ty jesteś świętym, sprawiedliwym i dobrym Bogiem. A prawo jest tylko odzwierciedleniem Twojej esencji, Twojego charakteru, Twojej osobowości, Twojej tożsamości. W swoim najgłębszym wnętrzu jesteś tak dobry. Nie ma w Tobie nic złego, nic, czym mógłbyś kogokolwiek zranić czy skrzywdzić. Ty jesteś dobrocią. Twoje prawo wyraża, czym jest dobro. Jest jak karta papieru, na której myśliciel spisał credo życiowe w chwili, gdy zrozumiał, co jest tak naprawdę dobre. Ty spisałeś w dziesięciu krótkich zdaniach najważniejsze elementy, które stanowią dobro. Wszystkie z nich mówią o miłości. Kochaj. Kochaj mnie, mówisz, Boże, bo ja cię kocham i wyprowadzam cię z twojej niewoli. Kochaj człowieka, bo to ja postawiłem go na twojej drodze. Kluczem do dobroci, sprawiedliwości i świętości jest miłość. Panie, naucz mnie kochać tak, jak kochasz Ty. Kocham Cię.

Dodaj komentarz